ห้องพัก

เช็คอิน / 15:00 ~ 21:00
การเช็คอิน / ถึง 10:00
เคอร์ฟิว / 22:00

·บัตรเครดิตจะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์เพียงการรับประกัน เมื่อชำระค่าโรงแรมจะยอมรับเงินสดเท่านั้น
·กรุณาแจ้ง Nishimiyasou ล่วงหน้าของเวลาที่ท่านคาดว่าจะเดินทางมาถึง คุณสามารถใช้ช่องคำขอพิเศษเมื่อจองห้องพักหรือติดต่อที่พักโดยตรงกับรายละเอียดการติดต่อที่ให้ไว้ในการยืนยันของคุณ
·บุคคลที่มีรอยสักอาจจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าพื้นที่อาบน้ำสาธารณะและสถานที่สาธารณะอื่น ๆ